• نام پروژه: پروژه اول
  • مشتری: سازنده دیجیتالی
  • مکان: تهران، میدان ولیعصر
  • سال اتمام پروژه: 1395
  • قیمت: 100 میلیون تومان
  • پیوندها: danapeyvast.net
  • معمار: مهندس مارک ویلی

این پروژه در سال 1399 در شهر مشهد راه اندازی شد. در این آسانسور از درب های سلکوم غدیر استفاده شده است.

همین الان تماس بگیرید!