درباره اولین آسانسور و مخترع آن

درباره اولین آسانسور و مخترع آن

آسانسور اولیه: آسانسور وسیله حمل و نقل عمودی می باشد و اولین آسانسور توسط اتوود

همین الان تماس بگیرید!