وظایف سرویسکاران آسانسور

وظایف سرویسکاران آسانسور

اولین وظایف سرویسکاران آسانسور: کنترل نمودن شرایط چراغ سیگنال تابلو سه فاز و عملکرد درست

همین الان تماس بگیرید!