همه چیز درباره کارسلینگ آسانسور

همه چیز درباره کارسلینگ آسانسور

کاراسلینگ چیست؟ کاراسلینگ در برخی آسانسور ها (کششی یا هیدرولیک) به خاطر نوع طراحی و یا محدودیت

همین الان تماس بگیرید!