مخترع آسانسور کیست؟

مخترع آسانسور کیست؟

مقدمه: همه شما مخترعان برق، تلفن، هواپیما و … را می شناسید اما شاید بسیاری

همین الان تماس بگیرید!