درباره تاریخچه پله برقی و مخترع آن

درباره تاریخچه پله برقی و مخترع آن

مخترع پله برقی: پله ‌برقی از آن دسته اختراعاتی است که حق امتیاز اختراع‌، ساخت

همین الان تماس بگیرید!