مراحل ساخت و نصب آسانسور ها

نصب و ساخت آسانسور ها 

برای ساخت و نصب هر آسانسور، باید برخی موارد و اصول را رعایت کنیم، همچنین برای ساخت یک آسانسور ایمن بایستی برنامه ریزی و نقشه دقیق و تخصصی داشته باشیم. ساخت و تهیه آسانسور ها بایستی بر طبق آیین نامه ها و قوانین از پیش تعیین شده، باشند. 

مراحل طراحی و ساخت آسانسور ها 

 1. طراحی ابعاد و اندازه های آسانسور (بخش اول از فاز طراحی) 
 2. تعیین مشخصات فنی قطعات آسانسور ( بخش دوم از فاز طراحی)
 3. تهیه نقشه های اجرایی برای انجام عملیات نصب و راه اندازی آسانسور (بخش سوم از فاز طراحی)
 4. عملیات آماده کردن کف چاله آسانسور
 5. تهیه کردن نقشه برای آسانسور
 6. بتون ریزی برای کف چاهک
 7. انجام عملیات آهن کشی چاهک آسانسور در سازه های فلزی 
 8. دیوار کشی کردن اطراف چاهک آسانسور در حالی که قبلا آهن کشی نکرده باشیم
 9. ساخت موتور خانه برای آسانسور 
 10. دورچینی کردن درب طبقات 
 11. نصب کردن تابلو برق سه فاز و اجرای عملیات کابل کشی 
 12. بتون ریزی در سقف چاهک

نصب و ساخت آسانسور ها 

در این مقاله ما به بررسی تک به تک موارد بالا می پردازیم. 

طراحی ابعاد و اندازه های آسانسور (بخش اول از فاز طراحی) 

پس از انتخاب ابعاد و اندازه برای آسانسور مورد نظر، طبق قوانین مشخص شده در آیین نامه ها، یک سری خروجی تحویل می گیریم که به آن فاز اول طراحی آسانسور می گویند. دقت داشته باشید که در آیین نامه ها ابعاد و اندازه برای آسانسور های معمولی گفته شده است و برای آسانسور هایی مانند آسانسور های شیشه ای، گرد و … که شرایط خاص دارند، این موضوع متفاوت است. در فاز اول طراحی موارد زیر مشخص می شوند: 

 1. شرایط و ابعاد وزنه تعادل 
 2. ابعاد و اندازه چاهک 
 3. ابعاد، اندازه و محل موتور خانه 
 4. ابعاد و اندازه کابین آسانسور 
 5. ابعاد و جهت باز و بسته شدن درب های آسانسور 

تعیین مشخصات فنی قطعات آسانسور ( بخش دوم از فاز طراحی)

پس از این که ابعاد و اندازه های مناسب برای آساسور مورد نظر را مشخص کردیم، باید قطعات مورد نظر را طبق برخی استاندارد ها و شرایط حاکم تعیین کنیم. شرایطی که در انتخاب و تعیین مشخصات فنی قطعات آسانسور تاثیر دارند، عبارتند از:

 1. محیطی که آسانسور در آن قرار دارد 
 2. استاندارد های ساخت آسانسور 
 3. اندازه ها و ابعاد اندازه گیری شده در فاز اول طراحی 
 4. سرعت مورد نظر برای آسانسور 
 5. ظرفیت مورد نیاز 
 6. طول حرکت آسانسور 
 7. کیفیت مورد انتظار 
 8. نوع کاربردی که از آسانسور می خواهیم 

تهیه نقشه های اجرایی برای انجام عملیات نصب و راه اندازی آسانسور (بخش سوم از فاز طراحی)

پس از انجام فاز اول و فاز دوم طراحی، بایستی نقشه ای تهیه کنیم تا به وسیله آن، عملیات نصب و راه اندازی آسانسور ها اجرا شود. در این مرحله نقشه اجرایی چاهک، مدار های کنترل، محل نصب درب ها، روش قرار گرفتن تجهیزات، سیم کشی چاهک، موتور خانه  و … آماده سازی می شود. 

عملیات آماده کردن کف چاله آسانسور

برای آماده سازی کف چاله آسانسور باید برخی موارد را رعایت کنید که در ادامه این موارد را بررسی می کنیم. 

 1. ارتفاع کف چاله تا سطح کف اولین توقف آسانسور (قبل از بتن ریزی) 
 2. بتن ریزی و آرماتور بندی کف چاله آسانسور 
 3. اجرای سکو های ضربه گیر 
 4. پیش بینی چاه ارت (earth) 

تهیه کردن نقشه برای آسانسور

ممکن است ساختمان مورد نظر در حال ساخت باشد و ما دسترسی دقیقی به ابعاد مورد نیاز خود برای احداث چاهک نداشته باشیم. در این صورت ما نیاز داریم برخی از نقشه های ساختمان را تهیه کنیم که این نقشه ها عبارت اند از: 

 1. نقشه پشت بام ساختمان (آن سمتی که در محدوده چاهک آسانسور است) 
 2. پلان پارکینگ، پیلوت، طبقات، همکف و … با ابعاد و اندازه های دقیق (محدوده آسانسور) 
 3. پلان مقطع زده شده در موقعیت آسانسور برای بررسی ارتفاع کف تا سقف چاله آسانسور و موتور خانه 

نصب و ساخت آسانسور ها 

بتن ریزی برای کف چاهک

شما پس از انجام مراحل قبل، اولین کاری که باید انجام دهید، بتن ریزی کف چاهک آسانسور است که شامل 10 سانتی متر بتن مگر و 30 سانتی متر بتن آرمه و آرماتور بندی است. برای اطلاعات بیشتر باید بدانید که بتن مگر در واقع بتن نظافت است که عیار آن از بتن آرمه کمتر بوده و برای تمیر و صاف کردن کف چاهک استفاده می شود. پس از ریختن بتن مگر عملیات بتن آرمه و آرماتور بندی را اجرا می کنیم. 

انجام عملیات آهن کشی چاهک آسانسور در سازه های فلزی 

شما برای نگه داری اجزای داخل آسانسور مانند ریل های کابین آسانسور، براکت ها و … نیاز به آهن کشی دارید. آهن کشی نوعی سازه فلزی است که در داخل چاه آسانسور قرار می گیرد و برای اجرای عملیات آن نیاز به موارد زیر دارید. 

 1. نقشه اجزای عملیات سازه فلزی چاهک 
 2. لیست آهن و پروفیل های مورد نیاز 
 3. داربست 
 4. یک ناظر متخصص 
 5. ضد زنگ برای آهن های استفاده شده در آهن کشی 

دیوار کشی کردن اطراف چاهک آسانسور در حالی که قبلا آهن کشی نکرده باشیم

پس از انجام مراحل قبل، بایستی دیوار های سه طرف چاهک آسانسور را به روش های رابتیس بندی، آجر کشی و ورق کشی، دیوار کشی کنید. توجه داشته باشید که دیوار های مورد نظر بایستی از طرف داخل چاهک اندود شوند. (به وسیله خاک، سیمان و گچ) 

ساخت موتور خانه برای آسانسور 

ساخت موتور خانه برای آسانسور ها، یکی از الزامی ترین موارد در ساخت آن ها است. برای موتور خانه ها بایستی موارد زیر را رعایت کنید. 

 1. نصب کردن کپسول آتش نشانی در موتور خانه ها الزامی است. 
 2. دمای محیط موتور خانه باید مناسب و اندازه باشد. 
 3. محیط موتور خانه برای تهویه هوا بایستی چنجره داشته باشد. 
 4. برای موتور خانه باید تابلو برق سه فاز، طبق شرایط و قوانین مشخص شده، نصب شود. 
 5. تهیه و نصب هواکش مناسب برای محیط موتور خانه. 
 6. درب موتور خانه باستی حداقل 80 سانتی متر باشد. 
 7. در بالای چاهک آسانسور بایستی قلاب فلزی نصب کنید. 

دورچینی کردن درب طبقات 

یکی از مراحلی که باید در هنگام ساخت و نصب آسانسور ها انجام دهید، دیوار چینی کردن دور درب ها با توجه به موارد زیر است. 

 1. دیوار چینی پس از نصب درب و ریل ها انجام می شود. 
 2. قبل از انجام دیوار چینی، بایستی منترل نهایی عملیات صورت گیرد. 
 3. دیوار چینی به وسیله پوشش های فلزی، آجر و یا بلوک انجام می شود. 
 4. پوشش دیوار چینی نباید از لبه داخلی درب ها به سمت چاهک آسانسور پیشروی کند. 
 5. پوشش دیوار چینی بایستی با لبه چهار چوب درب ها یک سطح باشد. 

نصب و ساخت آسانسور ها 

نصب کردن تابلو برق سه فاز و اجرای عملیات کابل کشی 

 نصب کردن تابلو برق سه فاز و اجرا کردن عملیات کابل کشی یکی از مهم ترین عوامل در نصب و ساخت آسانسور ها است. برای نصب کردن تابلو برق سه فاز و عملیات کابل کشی، بهتر است موارد زیر را رعایت کنید. 

 1. نصب کردن سیم ارت (earth) 
 2. نصب کردن پریز و فیوز مینیاتوری
 3. نصب کردن کابل برق سه فاز بایتسی از موتور خانه تا محل نصب کنتور باشد. 
 4. برای تنظیم کردن دمای موتور خانه و فن بایستی ترموستات نصب کنید.  

 

بتن ریزی در سقف چاهک

یکی از مراحل ساخت و نصب آسانسور ها، بتن ریزی در سقف چاهک با توجه به موارد زیر است. 

 1. بتن ریزی سقف چاهک بایستی پس از تمام شدن عملیات نصب ریل و درب ها باشد. 
 2. برای بتن ریزی کردن سقف چاهک بایستی تاییدیه فروشنده آسانسور را داشته باشیم. 
 3. زمان مورد نیاز برای محکم شدن و استحکام بتن اصولا 15 روز است. 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره می توانید با مشاوران ما در گروه مهندسی صنعتی غدیر در ارتباط باشید. 

 

 

پیام خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همین الان تماس بگیرید!