بررسی تخصصی چاه و چاله آسانسور

چاه آسانسور چیست؟

به فضای بالا تا پایین مسیر حرکت آسانسور که ریل آسانسور و دیگر تجهیزات آسانسور در آن نصب می شوند و کابین و وزنه تعادل در این فضا حرکت می کنند چاه آسانسور گفته می شود؛ البته گفتنی است که این چاه با دیواره ها، دیواره های اضطراری و در های طبقات محصور می شود.

چاهک آسانسور

چاهک آسانسور (Pit) چیست؟

چاهک یا Pit در واقع همان فاصله قائم بین کف پایین ترین نقطه توقف تا کف چاه آسانسور، می باشد. این فاصله همچون بالاسری از روی استاندارد های مخصوصی تعیین می گردد و به نوع و سرعت آسانسور بستگی دارد؛ این ارتفاع را با P نشان می‌دهیم. در واقع علت نصب چاهک در چاه آسانسور این است که می تواند فضای لازم به عنوان جان پناه برای سرویسکار آسانسور و نصب برخی تجهیزات از قبیل ضربه گیر یا بافر ضربه گیر آسانسور و… را تامین نماید.

مراحل حفر و ایجاد چاه (چاله) آسانسور:

 • آماده سازی کف چاله آسانسور:
 1. به منظور نصب آسانسور، ارتفاع مورد نیاز از کف چاله تا سطح کف سازی شده اولین توقف آسانسور قبل از بتون ریزی کف چاله حداقل باید 190 cm باشد.
 2. در هنگام بتون ریزی کف چاله با توجه به نقشه سکو های ضربه گیر زیر کابین و زیر قاب وزنه تعادل 10cm بتون مگر و 30cm آرماتوربندی و بتون ریزی می شود و ارتفاع باقیمانده نباید کمتر از 150cm  شود.
 3. جهت اجرای سکو های ضربه گیر طبق نقشه های اجرای آرماتور های انتظار، جهت سکو های ضربه گیر در فونداسیون مذکور پیش بینی می شود.
 • بتون ریزی کف چاهک:

همانطور که گفته شد با توجه به شرایط ساختمان و نوع آسانسور، طرح اجرایی بتون ریزی کف چاهک به شرح ذیل به کارفرما ارائه خواهد شد.

 1. بتون مگر 10 سانتیمتر
 2. بتون آرمه کف و آرماتور بندی 30 سانتیمتر 

چاله آسانسور

 • دیوارکشی اطراف چاهک (در صورتیکه قبل از آهن کشی انجام نشده باشد):
الف)  سه طرف چاهک (سمت راست –  روبرو – سمت چپ) باید از طریق دیوارکشی از کف تمام شده اولین توقف تا اتاقک موتورخانه بر روی پشت بام اجرا گردد. ممکن است دیوارکشی با یکی از روش های زیر برحسب شرایط ساختمان انجام پذیرد:
 
 1. ورق کشی: که به تناسب فضا از ورق های فلزی _ یا پانل های گچی استفاده می شود.
 2. رابتیس بندی: با استفاده از تور های فلزی مخصوص و اندود کاری روی آن.
ب)  انجام اندود دیوار از طرف داخل چاهک به وسیله سیمان – یا خاک و گچ

برق چاله آسانسور:

 1. به منظور تامین روشنایی چاله معمولا از چراغ هایی به اسم چراغ تونلی استفاده می گردد؛ با این وجود، هر چراغ دیگری که حداقل دارای IP 44 باشد را نیز می توان مورد استفاده قرار داد. بهتر است نصب این چراغ ها به صورت عمودی و به نحوی باشد که کابل ورودی به چراغ به سمت پایین قرار گیرد تا از ورود هرگونه آب و رطوبت به داخل چراغ جلوگیری شود.
 2. برای فاصله نصب چراغ ها نیز، هر دو طبقه یعنی تقریبا هر 5 متر فاصله خوبی است. به این شکل که اولین چراغ روشنایی در 50 سانتی متری زیر سقف چاهک آسانسور که موتور آسانسور روی آن قرار دارد، نصب شده و چراغ های بعدی به فاصله حداکثر 7 سانتی متر تا پایین چاله نصب می گردند.
 3. مناسب ترین قسمت برای نصب چراغ ها، کنار ریل وزنه تعادل می باشد؛ زیرا مزاحم بقیه تجهیزات آسانسور نخواهد بود. آخرین چراغ هم در انتهای 50 سانتی متری انتهای چاهک آسانسور نصب می گردد که یک پریز برق باید در کنار آن تعبیه شود.
 4. سرخط این پریز باید از بقیه روشنایی ها جدا بسته شود تا در زمانی که کلید بقیه چراغ ها خاموش می شود، این چراغ روشن بماند. نصب این چراغ از آن جهت الزامی است که چاله آسانسور مکانی بسته و کم نور است و این چراغ ها هنگام سرویس آسانسور مورد نیاز است.
 5. برخلاف گذشته که از کلید های تبدیل استفاده می شود تا خاموش کردن چراغ ها هم از انتهای چاله آسانسور و هم از موتورخانه امکان پذیر باشد، امروزه برای تمام چراغ ها یک کلید یک پل در موتورخانه آسانسور نصب می شود تا هنگام مراجعه به موتورخانه قبل از شروع به کار، برق آسانسور نیز قطع شود.

چاله آسانسور

مقاومت کف چاهک آسانسور چیست و باید چگونه باشد؟

کف چاهک در قسمت انتهایی هر ریل راهنما جریمه های راهنمایی که میزان هستند باید قادر به تحمل نیروهای وارده باشد. این نیروی وارده که بر حسب نیوتن است بر اساس جرم ریل های راهنما که بر حسب کیلوگرم می باشد مشخص و محاسبه می شود.

کف چاهک باید بتواند نیروی استاتیکی وارده از ضربه گیر کابین را به طور کامل تحمل کند. این نیرو در حالتی که ضربه گیر تحت باری به اندازه ۴ برابر وزن کابین با ظرفیت کامل قرار گرفته است، به کف چاهک نیرو وارد می کند.

گروه مهندسی صنعتی غدیر

پیام خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همین الان تماس بگیرید!